Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Sobota, 18 maja w godz. 19:30 – 22:00

Utworzono: 17-05-2024

⦿   18.00  Msza Święta Wigilijna;

⦿   19:30  Czuwanie modlitewne dla Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej oraz grup i ruchów maryjnych;

⦿   Wprowadzenie do czuwania ‒ Hymn do Ducha Świętego;

⦿   Wystawienie Najświętszego Sakramentu;

⦿   Tajemnice Różańca Świętego ‒ prowadzą członkowie grup;

⦿   Adoracja Najświętszego Sakramentu (rozważanie, cisza i pieśń);

⦿   Teksty biblijne (z Księgi Rodzaju 11,1-9; z Księgi Wyjścia Wj 19,3-20;
z Księgi proroka Ezechiela Ez 37,1-14; z Księgi proroka Joela Jl 3,1-5;
z Dziejów Apostolskich Dz 2,1-11; z Listu do Rzymian Rz 8,8-17 i 8,22-27; z 1. Listu do Koryntian 1 Kor 12,3-13; z Listu do Galatów Ga 5,16-25)

⦿   Litania do Ducha Świętego;

⦿   Uwielbienie Boga;

⦿   Indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem;

⦿   Apel Jasnogórski na zakończenie czuwania;

⦿   23:00  Bazylika Mariacka ‒ Msza Święta Wigilijna pod przewodnictwem abpa Tadeusza Wojdy.

Prowadzenie czuwania  o. Radosław

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego grafika