Eucharystia

  • w niedziele i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
    wszystkie Msze Święte w niedziele w okresie zimowym są sprawowane w kaplicy Św. Anny.
  • w dzień powszedni: 12.00, 18.00 (w kaplicy św. Anny)
  • I niedziela na Mszy Świętej o 10.30 spotyka się Żywy Różaniec