Prace renowacyjne w kaplicy św. Anny

Utworzono: 06-02-2023

W listopadzie zakończyliśmy prace renowacyjne w kaplicy św. Anny, prowadzone przy posadzce, ścianach i sklepieniach, a także prace elektryczne i stolarskie.

Na prowadzone prace konserwatorskie wydaliśmy ok. 160 tys. zł. - wszystko ze środków zebranych od Wiernych, od Darczyńców i otrzymanych z kurii prowincjalnej w formie przekazywanej dotacji na remonty. Część prac wykonaliśmy sami z Wiernymi i Przyjaciółmi klasztoru, oszczędzając w ten sposób kilkadziesiąt tys. zł. Równocześnie poddaliśmy konserwacji emporę organową wraz z ośmioma olejnymi obrazami. Całkowity koszt tych prac to 44 tys. zł., w tym wsparcie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 tys. zł.

Kontynuowaliśmy także kapitalny remont instrumentu organowego z kościoła św. Anny (w tym roku zapłaciliśmy kolejną ratę za prace – 141 tys. zł. – wszystko to środki od Przyjaciół i Darczyńców – w tym dar specjalny Prowincji Niemieckiej – dziękujemy!). Remont organów mamy zamiar zakończyć jesienią 2023 r. Tym samym zakończymy trudne i żmudne prace restauratorskie w kaplicy św. Anny.

 

Prace renowacyjne w kaplicy św. Anny grafika
Prace renowacyjne w kaplicy św. Anny grafika
Prace renowacyjne w kaplicy św. Anny grafika