Konkurs plastyczny

Święty Franciszek buduje szopkę

Utworzono: 13-12-2023

Z okazji 800-lecia zbudowania pierwszej szopki przez św. Franciszka z Asyżu w Greccio, ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci do lat 14 pt. "Święty Franciszek buduje szopkę". Serdecznie zachęcamy do udziału i wspólnego świętowania.

Wszystkie szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Regulamin Konkursu

ŚWIĘTY FRANCISZEK BUDUJE SZOPKĘ

Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 800-lecia zbudowania pierwszej szopki przez św. Franciszka z Asyżu w Greccio

1. Wiek uczestników: do lat 14 (kategorie wiekowe uczestników – I do lat 7; II 8-10 lat; III 11-14 lat)

2.  Termin składania prac – do 15 stycznia 2024 r. (ostateczny termin dostarczenia prac).

3. Miejsce składania prac- osobiście lub pocztą: klasztor i kościół Świętej Trójcy w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk (u rektora kościoła - o. Tomasz Jank OFMConv. tel +48 606 231 933; lub
u upoważnionej osoby).

4. Format pracy (nie mniejszy niż A4); technika pracy dowolna.

5. Prace zostaną ocenione komisyjnie przez osoby będące absolwentami wyższych uczelni artystycznych.

6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone; ponadto zostaną rozlosowane nagrody pomiędzy wszystkich uczestników konkursu.

7. Prace nagrodzone i prace zakwalifikowane przez komisję znajdą się na wystawie w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku.

8. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, (prosimy umieścić na odwrocie pracy). Jeśli dziecko reprezentuje placówkę edukacyjną, to również prosimy o podanie nazwy szkoły, ogniska plastycznego, itp., imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do prac należy koniecznie załączyć: do kontaktu - adres mailowy lub nr telefonu.

9. Oficjalne otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 21 stycznia 2024 r. o godz. 11.30 w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku (część prac będzie wystawiona w kościele już w okresie Bożego Narodzenia). W przypadku nieobecności nagrody można będzie odebrać osobiście u rektora kościoła lub osoby upoważnionej do dnia 31.01.2024 r.

10. Prace przesłane na konkurs będzie można odebrać od 01 do 15 IV 2024 r. u rektora kościoła po uprzednim umówieniu telefonicznym - o. Tomasz Jank tel. 606 231 933). Nieodebrane prace uzna się za przekazane do dyspozycji Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku.

11. Najlepsze prace będą opublikowane w „Gazecie Franciszkańskiej”, na portalu www.franciszkanie.gdansk.pl i innych periodykach oraz platformach cyfrowych.

12. Organizatorami konkursu są: Klasztor Franciszkanów w Gdańsku, Franciszkański Zakon Świeckich przy kościele Świętej Trójcy w Gdańsku.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: do pracy dziecka należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1

- Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

Opis wydarzenia w Greccio z 1223 r. brata Tomasza z Celano (załącznik nr 2 - pobierz)

 

W 1223 roku Święty Franciszek z Asyżu celebrował Boże Narodzenie w Greccio (środkowe Włochy). Pierwszy biograf Świętego Tomasz z Celano opisał to wydarzenie mniej więcej w ten oto sposób:

Powinniśmy z wielką czcią przypomnieć to, co święty Franciszek zrobił w dzień narodzenia Pana Jezusa, trzy lata przed dniem swojej chwalebnej śmierci, w grodzie zwanym Greccio. Żył tam pewien człowiek imieniem Jan, dobrej sławy i jeszcze lepszego życia, którego święty Franciszek darzył szczególną miłością, ponieważ mimo że w swojej ziemi był on szlachcicem i człowiekiem bardzo poważanym, to jednak gardził bogactwem
i zaszczytami, a chciał być człowiekiem szlachetnego ducha. Jego to właśnie piętnaście dni przed Narodzeniem Pańskim, święty Franciszek poprosił do siebie i powiedział: „Jeśli chcesz, żebyśmy w Greccio obchodzili święta Pańskie, pośpiesz się i pilnie przygotuj wszystko, co ci powiem. Chcę bowiem przypomnieć Dziecię, które narodziło się w Betlejem. Chcę pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach i to jak zostało położone w żłobie na sianie w towarzystwie wołu i osła”. Gdy dobry i wierny mąż Jan to usłyszał, szybko pobiegł wszystko przygotować we wspomnianym miejscu.

Wreszcie przyszedł dzień radości i czas wesela. Przyszło wielu braci z zakonu, który założył święty Franciszek. Mężczyźni i kobiety z owej krainy, pełni radości, według swej możliwości przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dni i lata. Wreszcie przybył sam święty Franciszek: ujrzał i ucieszył się. Mianowicie przygotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiano ubóstwo, podkreślono pokorę i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem. Noc stała się widna jak dzień, pełna radości dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały odpowiadały echem na radosne okrzyki. Zakonnicy śpieszyli, aby oddać Panu należną chwałę, a cała noc rozbrzmiewała okrzykami radości. Święty Franciszek stał przed żłóbkiem pełen westchnień, przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Ponad żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą Mszę świętą.

Wreszcie święty Franciszek ubrał się w szaty diakońskie, był bowiem diakonem, i donośnym głosem zaśpiewał świętą Ewangelię. Potem głosił kazanie do stojącego wokół ludu, słodko przemawiając o narodzeniu ubogiego Króla i małym miasteczku Betlejem. Często też, gdy chciał nazwać Chrystusa „Jezusem”, z powodu bardzo wielkiej miłości nazywał Go „dziecięciem z Betlejem” i jak becząca owca wymawiał słowo „Betlejem”. Również, gdy wzywał „dziecięcia z Betlejem” lub „Jezusa”, zdawał się oblizywać wargi językiem, na podniebieniu smakując i połykając słodycz tego słowa. W tym też czasie w Greccio Pan Bóg rozdawał swe dary. Otóż pewien pobożny człowiek miał dziwne widzenie. Widział w żłóbku leżące dzieciątko, bez życia, ale kiedy święty Franciszek zbliżył się do niego, ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. To widzenie mówiło o tym, że w wielu sercach dziecię Jezus zostało zapomniane. Dopiero łaska Boża, za pośrednictwem świętego Franciszka sprawiła, że pamięć o małym Jezusie została obudzona w pamięci. Tak zakończył się uroczysty obchód Narodzenia Pańskiego w Greccio i każdy z radością powrócił do siebie. (na podstawie: 1Cel 84,4-86)

Tradycję budowania podobnych szopek i żłóbków zanieśli franciszkanie do swoich kościołów i klasztorów. Od nich tradycję tę przejęły inne kościoły i wspólnoty. Dziś, po 800 latach odkąd Święty Franciszek wybudował szopkę w Greccio, organizowanie żłóbków w okresie Bożego Narodzenia jest powszechnym zwyczajem.

 

 

Konkurs plastyczny grafika